معنی کلمه ظرف چینی تزیینی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ظروف چینی به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه ظرف چینی تزیینی به انگلیسی می شود Decorative ceramic dish

Leave a Reply