معنی کلمه ظرف چینی خارجی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ظروف چینی به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه ظرف چینی خارجی به انگلیسی می شود Foreign ceramic dish

Leave a Reply