معنی کلمه ظرف چینی سفید به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ظروف چینی به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه ظرف چینی سفید به انگلیسی می شود White ceramic dish

Leave a Reply