معنی کلمه ظرف چینی مربعی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به ظروف چینی به انگلیسی in دسامبر 1, 2019

معنی کلمه ظرف چینی مربعی به انگلیسی می شود Square ceramic dish

Leave a Reply